HomeTingit platformMarktplaatsTingit voorOver onsContact

Over Tingit

Over Tingit

Tingit is een coöperatie van organisaties die het sociaal domein digitaal willen innoveren. We investeren samen in digitale middelen die zorgen voor relevant persoonlijk contact, hogere actieve caseload en grotere klanttevredenheid.

Van Present Media …

Arjan van Liere werkt met zijn online-strategiebureau Present Media al meer dan twintig jaar voor commerciële partijen, om hun dienstverlening online te brengen. In 2013 heeft het team van Present Media unaniem besloten om hun kennis- en kunde van marketing-automation, psychologie en datasturing ook in te zetten voor maatschappelijke problemen. Om de ervaring die zij hebben opgedaan bij de Leen Bakker’s en de Achmea’s ook in te zetten bij dienstverlening aan mensen in kwetsbare situaties, zoals werkeloosheid, schulden en eenzaamheid.

…naar 42 en 8ting…

Voor het Werkplein van gemeente Enschede is destijds de eerste proof-of-concept ontwikkeld, waarmee een goed onderzochte pilot is gedaan. De resultaten logen er niet om: 24% meer uitstroom, 30% hogere actieve caseload en hogere cliënttevredenheid. Het werd tijd om een volwaardig platform te ontwikkelen. Software ontwikkelaar 42 – verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van meerdere complexe systemen – sloot zich aan bij de missie en is samen met 8ting het platform gaan ontwikkelen. Meerdere pilots en onderzoeken volgden, onder andere op het gebied van eenzaamheidsbestrijding in het welzijnsdomein, op het gebied van interactie, coaching & ontwikkeling bij het (sociaal) werkbedrijf en op het gebied van schulddienstverlening bij Stadsring51.

…naar coöperatie Tingit

Eind 2018 hebben 8ting en 42 besloten om het roer om te gooien. Potentiële klanten van 8ting liepen tegen de jaarlijkse licentiekosten aan en daarbij komt: het sociaal domein digitaal transformeren doe je niet zomaar met z’n tweetjes. Dat doe je samen. Dus, terug naar de missie: de feedbackloop in het sociaal domein exponentieel vergroten. Ofwel: het domein de gelegenheid bieden om te leren wat werkt voor wie en in welke situatie. Het digitale Tingit-platform is daartoe een middel, en moet zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar zijn voor uitvoerende organisaties in het sociaal domein.

Zo werd eind 2018 door 8ting en 42 samen de coöperatie Tingit opgericht, waar het Tingit-platform en alle inmiddels verzamelde kennis, kunde en expertise ondergebracht is.

Wie zijn wij?

 • Bestuur
 • Management & uitvoering
 • Ambassadeurs

Het bestuur

 • Eric Meijer – directeur 42 en A-lid (mede-oprichter Tingit)
 • Arjan van Liere – eigenaar 8ting en A-lid (mede-oprichter Tingit)
 • Dick van Maanen – directeur/bestuurder Stadsring51 en B-lid (investerend lid)

Het bestuursvergaderingen worden voorgezeten door onafhankelijk (en onbezoldigd) voorzitter:

 • Dennis Duiker – onafhankelijk voorzitter, geen bestuurslid (linkedin)

Management en uitvoering

Op projectbasis werken vaak meerdere verschillende mensen aan implementaties of doorontwikkeltrajecten. Dat kunnen medewerkers vanuit 8ting, 42, Present Media of andere gelieerde organisaties zijn. De volgende mensen werken op regelmatige basis onder de noemer van Tingit:

 • Aad Francissen (managing director 8ting)
 • Annet Temmink (proces- en informatiemanager 8ting)
 • Marcel Noordzij (IT-architect bij 42, o.a. van het Tingit-platform)
 • Marvin Koot (financiële administratie bij 42)

Ambassadeurs

De coöperatie Tingit heeft ambassadeurs aan zich verbonden, die gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren over uiteenlopende onderwerpen. De taak die ambassadeurs op zich nemen is voornamelijk het leggen van verbindingen tussen de coöperatie en hun eigen werkveld en hun netwerken. Daarbij dragen de ambassadeurs de visie en de bedoeling van Tingit uit: samenwerken om de praktijken in het sociaal domein te verbeteren met digitale innovaties waardoor meer mensen beter geholpen kunnen worden.
De ambassadeurs stellen zich voor:
 • Vincent Braun
 • Nanda van der Wiel
 • Janneke Gramberg

Vincent Braun – Braun Consultancy

In mijn werkzame leven ben ik nu zo’n 15 jaar actief binnen het Sociaal Domein, altijd op het snijvalk van klant in beeld, inzet van juiste interventies en het zo maximaal mogelijk laten participeren van uitkeringsgerechtigden en SW-medewerkers. Eerst deed ik dit bij CompetenSYS en nu als zelfstandige, loop ik regelmatig tegen effectiviteits- en efficiency vraagstukken aan in het arbeidsdomein. Werkpleinen, Sociaal Werkbedrijven en andere partijen in dat domein zijn gedreven door de vraag hoe zij hun dienstverlening kunnen optimaliseren, om de doorstroom, uitstroom en inzet van middelen te optimaliseren. Tegenwoordig kun je dan niet meer om digitalisering van het primaire proces heen.

Waarom sluit je je aan bij Tingit? Waarom geloof ik in de Tingit-coöperatie en het platform?

De jongens van 42 bv en 8ting (de oprichtende leden) hebben meer dan twintig jaar ervaring uit de commerciële sector over online dienstverlening gestoken in het ontwikkelen van het Tingit-platform. Zij doen dit niet om rijk van te worden, maar om hun steentje bij te dragen aan de samenleving. Ik heb het platform werkend gezien en de combinatie van marketing automation en klantinteractie op een stevige basis van data – dit is de toekomst. Het is mijn verwachting dat Werkbedrijven hier erg mee gebaat zijn en daar wil ik graag aan bijdragen!
© copyright 2021 · Tingit
E-mail onsPrivacy statement