HomeTingit platformMarktplaatsTingit voorOver onsContact

Tingit platform functionaliteiten

Berichten

In het sociale domein gaat het erom mensen stapjes te helpen zetten. Stapjes uit de kwetsbare positie van werkeloosheid, schulden, eenzaamheid. Weten wie jouw cliënten zijn, wat hen beweegt, in welke situatie zij zich bevinden, daar stem je jouw inzet en jouw interactie op af. Daarom is digitale interactie een belangrijk onderdeel van het Tingit-platform. Digitale persoonlijke interactie met mensen waar jij bij betrokken bent, of het er nu één, tien of honderden tegelijk zijn.

De digitale interactie ziet er hetzelfde uit als WhatsApp, maar de data gaat nu naar jouw organisatie en de deelnemer, in plaats van naar Facebook.

De interactie vindt persoonlijk, individueel plaats, voor de deelnemer onafhankelijk van tijd en plaats. Cliënten hoeven dus niet voor elke vraag te bellen of op een afspraak te komen, zij kunnen eenvoudig vanuit hun broekzak via de app interacteren met hun coach / contactpersoon.

De coach / contactpersoon heeft vanuit het deelnemersoverzicht inzicht in de status van elke deelnemer en kan direct op basis daarvan naar elke deelnemer apart, naar een groep of naar alle deelnemers tegelijk een persoonlijk bericht sturen. Dit kan via een app, een mail en/of sms.

Berichttemplates vergemakkelijken en versnellen de interactie (elk bericht op basis van een berichttemplate is voor verzending aan te passen). Door het gebruik van placeholders zijn groepsberichten te personaliseren.

Bekijk alle functionaliteiten
© copyright 2020 · Tingit
E-mail onsPrivacy statement