HomeTingit platformMarktplaatsTingit voorOver onsContact

Tingit platform functionaliteiten

Rapportages

Om op grote schaal te leren wat werkt voor wie en in welke situatie, zijn data-inzichten nodig. In het Tingit-platform zit standaard een uitgebreide rapportage-omgeving ingebouwd. In de rapporten is terug te lezen hoe het platform wordt gebruikt, welke publicaties wanneer aangeboden en gelezen worden, hoeveel interactie er plaats vindt en via welk kanaal, waar deelnemers op interacteren en waar niet op, wat de status en ontwikkelingen van deelnemers in programma’s is, etc. etc.

De rapporten geven daarmee inzicht in wat werkt voor wie en in welke situatie.

Zodat de coach / casemanager / social worker regelmatig op basis van die inzichten het handelingsperspectief kan aanpassen en de betrokkenheid met de cliënt kan vergroten.

Zodat de contentmanager continu inzichtelijk heeft welke publicaties en interventies bij welke groep cliënten / deelnemers werkt en telkens op basis daarvan nieuwe content kan afstemmen.

Zo geven wij vorm aan het vergroten, versterken en versnellen van de feedbackloop in het sociaal domein.

Bekijk alle functionaliteiten
© copyright 2020 · Tingit
E-mail onsPrivacy statement