088 - 42 42 042

Herken je dit?

  • Dossier is nooit compleet
  • Communicatie vindt versnipperd plaats
  • Gegevens worden via allerlei kanalen gedeeld
Ontdek Tingit

Help 10 keer méér mensen in het Sociaal Domein

Tingit is het Cloud Communicatieplatform in het Sociaal Domein waarmee je elke dag 10 keer méér mensen helpt. Zonder in te leveren op de kwaliteit van de hulpverlening.

Of je nu mensen helpt vanuit Wmo, Participatiewet, Schuldhulpverlening, Wajong, Jeugdwet, Wgs of de Nieuwe Wet inburgering. Tingit verbindt mensen in het Sociaal Domein. Elke organisatie in het Sociaal Domein zou Tingit moeten gebruiken. Als je de resultaten ziet van Budgetmaatjes, MOmenz en RMT Foodvalley dan vind jij dat ook.

      

Krijg een demo
Meer informatie

Tingit is gemaakt voor Hulpverleners in het Sociaal Domein

  • Alle informatie is terug te vinden op één plek
  • Verbindt mensen met elkaar in een veilige omgeving
  • Zorgt dat je 10 keer meer mensen kan helpen in dezelfde tijd

Krijg een demo
Meer informatie

Gecertificeerd Sociaal Domein Platform sinds 2015

088 - 42 42 042 Contact